Pochłaniacz klasy K- amoniak

galeria

Opis:

Do zastosowania w półmaskach SECURA 2000, maskach ADVANTAGE 3000 

 
PRZEZNACZENIE:Pochłaniacze K1, po skompletowaniu z częścią twarzową w postaci maski lub półmaski, chronią
układ oddechowy przed amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi. Dopuszczalne stężenie par i gazów 0.1% obj.

Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią pochłaniacze klasy  K :

  • amoniak i jego pochodne organiczne
  • aminy: metyloamina, dwumetyloamina, 
  • dwumetyloetyloamina, etyloamina,
  • iminodwuetyloamina, anilina.

K – typ i klasa pochłaniacza wg normy EN 14387:2004 + A1:2008

 

 Normy: