Szybka wyszukiwarka

 

Proszę wybrać filtry aby wyszukać produkty.

Pochłaniacz węglowy klasy A1

Pochłaniacz węglowy klasy A1


Opis:

Do zastosowania w półmaskach SECURA 2000, maskach ADVANTAGE 3000 

Przeznaczenie:  Pochłaniacze klasy A, po skompletowaniu z półmaska lub maską dwufiltrową, chronią układ oddechowy przed parami i gazami organicznymi, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65 °C.o łącznym objętościowym stężeniu nie przekraczającym 0,1% .

Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią pochłaniacze klasy A :
  • kwasy-rozpuszczalniki organiczne, węglowodory,
  • aldehydy, alkohole, benzen, benzyna, bezwodnik octowy,
  • estry,etery,ketony,styren
  • bromek: etylu, metylu; chlorki: allilu, butylu, etylenu

A1 – typ i klasa pochłaniacza wg normy EN 14387:2004 + A1:2008


Zapytaj o produkt

Normy:

categories

Copyright © 2023 by Mroden. Wszelkie prawa zastrzeżone.