Szybka wyszukiwarka

 

Proszę wybrać filtry aby wyszukać produkty.

Filtropochłaniacze A1P2

Filtropochłaniacze A1P2


Opis:

Do zastosowania w półmaskach SECURA 2000, maskach ADVANTAGE 3000 

WŁAŚCIWOŚCI: 

  • Filtropochłaniacze A1P2, po skompletowaniu z częścią twarzową w postaci maski lub półmaski, chronią układ oddechowy przed parami i gazami organicznymi, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65 °C oraz pyłami, dymami i mgłami. Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.1% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie może przekraczać 10 x NDS
  • Zgodne z normą PN-EN 141:2002
  • Zgodne z normą EN 141:2000
  • Stosowane z półmaskami: Secura 2000, 
  • Stosowane z maskami:  Advantage 3000 
EN 14387:2004 + A1:2008 upoważniającej do znakowania wyrobu znakiem CE. 

Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią pochłaniacze klasy A1P2 :

  • aerozole farb i lakierów, aldehyd glutarowy, kwas octowy, pestycydy, siarczan dwumetylu, wyziewy kuchenne, wyziewy silników benzynowych, wyziewy silnika diesla
  • aceton, aldehydy, alkohole, benzen, benzyna, bezwodnik octowy, bromek: etylu, metylu; chlorki: allilu, butylu, etylenu, izopropylu, winylu; chlorobenzen, chloroform, cykloheksan, cykloheksanol, cykloheksanon, cykloheksen, czterochlorek węgla, czterochloroetan, czterochloroetylen, dioksan, dwubromoetan, dwuchlorobenzen, dwuchloroetylen, dwuchloronitroetan, dwuchloropropan, dwuetyloketon, dwupropyloketon, epichlorohydryna, estry, etery, etylobenzen, freon, heptan, glikol metylowy, kamfora, ksylen, kwas octowy, lizol, merkaptany, metylobutyloketon, mocznik, nafta, naftalen, nikotyna, nitrobenzen, nitrogliceryna, nitropropan, nitrotoluen, octan amylu, octan etylu, octan winylu, ozon, styren, terpentyna, tetralina, tetrahydrofuran, tiofen, tlenek mezytylu, toluen, trójchlorometan, trójchloroetylen oraz opary asfaltu, smoły, pokostu i inne. 

Zapytaj o produkt

Normy:

categories

Copyright © 2023 by Mroden. Wszelkie prawa zastrzeżone.