Szybka wyszukiwarka

 

Proszę wybrać filtry aby wyszukać produkty.

Filtropochłaniacze K2P2

Filtropochłaniacze K2P2


Opis:
 Do zastosowania w półmaskach SECURA 2000, maskach ADVANTAGE 3000 
PRZEZNACZENIE: 
Filtropochłaniacze K2P2 R D, po skompletowaniu z częścią twarzową w postaci maski lub półmaski, chronią układ 
oddechowy przed amoniakiem i jego pochodnymi organicznymi oraz pyłami, dymami i mgłami. 
Dopuszczalne stężenie par i gazów wynosi 0.5% obj. a stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie może przekraczać 10x NDS. 
Najczęściej spotykane substancje, przed którymi chronią filtropochłaniacze K2P2 R D: 
  • amoniak i jego pochodne organiczne (aminy: metyloamina, 
    dwumetyloamina, dwumetylo-etyloamina, etyloamina, 
  • iminodwu-etyloamina), chlorek amonu, hydrazyna oraz
    wszystkie substancje, przed którymi chronią pochłaniacze K2

Norma :  EN 14387:2004+A1:2008


Zapytaj o produkt

Normy:

categories

Copyright © 2023 by Mroden. Wszelkie prawa zastrzeżone.